Publikace a výukové materiály

Doc. Dr. Vladimír Homola, Ph.D.

Statistika
Základní pojmy teorie množin Odkaz zde
Úvod do statistiky Odkaz zde
Jednorozměrný statistický soubor Odkaz zde
Interpolace a extrapolace v rovině Odkaz zde
Lineární regrese funkcí se dvěma parametry Odkaz zde
Interpolace a extrapolace v prostoru Odkaz zde
Lineární regrese funkcí se třemi parametry Odkaz zde
Lineární regrese nelineární funkcí Odkaz zde
Statistika pro Geovědní a montánní turismus Odkaz zde

 

Geostatistika
Metody lokálních odhadů v prostoru Odkaz zde
Semivariogramy Odkaz zde
Krigování Odkaz zde
Environmentální statistika Odkaz zde
SQL a xBase v geostatistice a matematické geologii Odkaz zde
SQL a indexové hodnocení geo-jevů Odkaz zde
Kontaktní úhel jako kvantifikátor smáčitelnosti materiálu Odkaz zde

 

Informatika
Barvy v počítačovém prostředí Odkaz zde
Barvy v HTM souborech Odkaz zde
Speciální znaky v HTM souborech Odkaz zde
Formáty papírových archů Odkaz zde
Hardwarové uložení číselných dat Odkaz zde
Informatika pro Geovědní a montánní turismus Odkaz zde
Distanční výuka Word - kurs Základy: Soubory ke stažení Odkaz zde
Distanční výuka Word - kurs Pokročilé: Soubory ke stažení Odkaz zde
Textový procesor Word pro distanční výuku Odkaz zde

 

Geoinformatika
Základy teorie grafů Odkaz zde
Přesnost výpočtů v geoinformatice Odkaz zde
Relační databáze při monitoringu znečištěných vod důlních podniků Odkaz zde
Geodetical Mapping - Krovak System Odkaz zde
LINQ a zpracování záznamu trasy navigačního programu Odkaz zde
Some aspects of ellipsoidal distance enumeration in GIS applications Odkaz zde
Informační systém ve vodním hospodářství Odkaz zde
Vizualizace tras GPX pomocí API webové mapové aplikace Odkaz zde
Digitalizace pomocí API webové mapové aplikace Odkaz zde

 

Programování, Basic
Základy programování Odkaz zde
Základy MS Basic Odkaz zde
Úvod do objektového programování Odkaz zde
Objekty třídy FileSystemObject, Drive, Folder a File v Basicu Odkaz zde
Basic: témata k procvičování Odkaz zde
Basic: kompletní příklad (kulaté hodiny) Odkaz zde
Basic: kompletní příklad (formulář s dírou) Odkaz zde
Basic: soubory ke stažení pro distanční výuku Odkaz zde

 

Databáze
Teoretický základ relačních databází Odkaz zde
Organizace dat, báze dat Odkaz zde
Uložení dat a přístup k nim Odkaz zde
Metody uložení dat Odkaz zde
Hledání v datech Odkaz zde
Logická organizace báze dat Odkaz zde
Zpracování báze dat Odkaz zde
Dotazovací jazyk SQL Odkaz zde
Realizace obecného datového modelu v xBase Odkaz zde
Datové typy při provozu databází v prostředí Microsoft Odkaz zde
Zpracování relačních databází v prostředí Windows Odkaz zde
Databáze pro geovědní obory Odkaz zde
Témata k procvičování pro geovědní obory Odkaz zde
Osnova distanční výuky pro geovědní obory Odkaz zde
Databáze pro distanční výuku Odkaz zde
Témata k procvičování pro distanční výuku Odkaz zde
Soubory ke stažení pro distanční výuku Odkaz zde

 

Excel
Podpůrný matematický aparát pro řešitele DECOX v tabulkových procesorech Odkaz zde
Funkce v doplňcích pro Excel Odkaz zde
Použití tabulkového procesoru pro dynamické modelování v geovědách Odkaz zde
Pozor na XY grafy v Excelu Odkaz zde
Automatizace tvorby grafů Odkaz zde
Základy tabulkového procesoru Excel pro distanční výuku Odkaz zde
Distanční výuka Excel Z: Soubory ke stažení, další doporučená témata Odkaz zde
Distanční výuka Excel P: Soubory ke stažení, další doporučená témata Odkaz zde
Excel Tables: Analogie tabulek relačních databází Odkaz zde
Excel Tables: Programové vytvoření tabulek a relací Odkaz zde

 

Různé
Zajímavé odkazy (nejen) pro U3V Odkaz zde
Kalendář - z historie až po počítačovou současnost Odkaz zde