Týden Náplň cvičení a seminářů
1.
Ohniskové vlastnosti kuželoseček - elipsa, hyperbola, parabola
2.
Konstrukce kuželoseček z daných prvků
3.
Polohové základní úlohy v Mongeově promítání
4.
Metrické základní úlohy v Mongeově promítání
5.
Konstrukce koule, hranolu a jehlanu z daných prvků
6.
Konstrukce kružnice; konstrukce válce a kužele z daných prvků
7.
Základní úlohy polohy v pravoúhlé axonometrii
8.
Řezy hranolu, jehlanu a válce rovinou
9.
Řez koule rovinou; průsečíky přímky s tělesem
10.
Konstrukce a zobrazení šroubovice
11.
Přímkové šroubové plochy - klasifikace, tečná rovina
12.
Rotační plochy - vytvoření, konstrukce tečné roviny
13.
Průniky rotačních ploch