Týden Náplň cvičení
1.
Úvod. Kuželosečky – definice, bodová konstrukce, ohniskové vlastnosti. Elipsa. Proužková konstrukce elipsy.
2.
Hyperbola - definice, bodová konstrukce, ohniskové vlastnosti, inženýrská konstrukce.Parabola - definice, bodová konstrukce, ohniskové vlastnosti.
3.
Teoretické řešení střech.
4.
Mongeovo promítání – polohové základní úlohy.
5.
Mongeovo promítání - metrické ZÚ,zobrazení kružnice a krychle.
6.
Mongeovo promítání - konstrukce těles.
7.
Pravoúhlá axonometrie - základní úlohy, zářezová metoda, zobrazení vyřešené střechy zářezovou metodou.
8.
Zobrazení těles v kolmé axonometrii.
9.
Rotační plochy-zobrazení v Mongeově promítání, konstrukce tečné roviny.
10.
Rotační zborcený hyperboloid. Vytvoření rotací přímky, bod na ploše, tečná rovina.
11.
Šroubovice a její průvodní trojhran.
12.
Šroubové plochy - schodová plocha, vinutý sloupek. Zobrazení v MP,bod na ploše,tečná rovina.
13.
Hyperbolický paraboloid - zadání řídící rovinou a dvěma mimoběžkami, zborceným čtyřúhelníkem; bod na ploše, tečná rovina. Kruhový konoid. Další zborcené plochy - konusoidy.