Teoretické řešení střech:

 • Prezentace v Power Pointu.
 • Valbová střecha
 • Řešené střechy a střecha v MP

  1.Vyřešte střechu nad daným půdorysem, za předpokladu, že okapy leží v jedné vodorovné rovině a střešní roviny mají stejný spád.

  2.Vyřešte střechu nad daným půdorysem, za předpokladu, že okapy leží v jedné vodorovné rovině a střešní roviny mají stejný spád.

 • Pozor na nepovolené vodorovné úžlabí neboli žlab!

  3.Vyřešte střechu se zakázanými okapy.

 • Příklady střech se se zakázanými okapy.

  4. Zastřešení komplexu se dvorem.

  5. Zastřešení složitějšího půdorysu.

  6. Střecha se zastavěným koutem zářezovou metodou (IE nebo Mozilla).

  7. Postupy řešení zastavěného koutu a zakázaného okapu s odtokem .

  8. Příklady k samostatnému procvičení (autor Mgr.Červenka).