Základy dopravy

*    Kdo napsal zápočtovou písemku alespoň na 10 bodů a má uznaný semestrální projekt, se může zastavit pro zapsání předmětu do indexu. V kanceláři byste mne měli zastihnout každý den v čase 8:30 – 8:50 (kromě 22. června) a 12:30 – 12:50. V jiných časech nemohu zaručit, že mne zastihnete, protože mám jiné povinnosti. Opravy zápočtové písemky budeme řešit individuálně po dohodě. 

*    Výsledky naleznete zde!

*    Byly přidány informace o páté naplánované exkurzi - viz zde!

*    Byly přidány informace o čtvrté naplánované exkurzi - viz zde!

*    Byly přidány informace o třetí naplánované exkurzi - viz zde!

*    Byly přidány informace o druhé naplánované exkurzi - viz zde!

*    Byly přidány informace o první naplánované exkurzi - viz zde!

*    Podmínky udělení zápočtu:

Závěrečná písemná práce

30 bodů

Semestrální projekt (referát na vybrané téma z oblasti dopravy)

35 bodů

Účast na exkurzích

35 bodů

Celkem

100 bodů

*    Termíny exkurzí budou včas oznámeny!

*    Semestrální projekt bude zpracován na vybrané téma z oblasti dopravy v rozsahu cca 10 stran textu plus přiměřený počet obrázků a tabulek. V projektu budou uvedeny zdroje, ze kterých bylo při zpracování čerpáno. Projekty, které budou pouze zkopírované z nějakého jednoho elektronického zdroje, nebudou uznány. Zpracovaný projekt odešlete na moji emailovou adresu.

*    Doporučená literatura:

o    Daněk, J.; Křivda, V. Základy dopravy. Ostrava: VŠB-TUO, 2003, 1.vydání, 192 s., ISBN 80-248-0410-7.

o    Daněk, J.; Kubeš, V. Základy technologie dopravy. Ostrava: VŠB-TUO, 2003, 1.vydání, 154 s., ISBN 80-248-0508-1.

Šipka doleva:          Zpět