Metody dopravního prognózování

*    Výsledky naleznete zde!

*    Povolené vzorce k písemce naleznete zde!

*    Přednášky k předmětu ve formátu pdf:

o   Úvod do předmětu Metody dopravního prognózování.

o   Popisná statistika.

o   Dopravní průzkumy.

o   Náhodný vektor.

o   Regresní a korelační analýza.

o   Analýza časových řad.

o   Prognózy dopravy.

*    Materiály ke cvičením:

o   Popisná statistika - zpracování náhodného souboru.

o   Zpracování průzkumu intenzit silniční dopravy dle TP 189.

o   Zpracování náhodného vektoru.

o   Regresní analýza.

o   Časové řady.

Šipka: doleva:          Zpět