Heuristické a nekonvenční metody optimalizace

*    Zadání semestrálního projektu naleznete zde!!!

*    Přednášky k předmětu (zpracovány dle materiálů doc. Markla) ve formátu pdf:

o   Úvod do Petriho sítí.

o   P/T Petriho sítě a jejich vlastnosti.

 

*    Další materiály (především řešené či neřešené příklady):

o   Tvorba simulačních modelů v prostředí CPN Tools - Petriho sítě.

 

*    Okruhy otázek k části Petriho sítě naleznete zde!

 

*    Studijní literatura:

o    MARKL, J.: Učební texty k předmětu Petriho sítě I [online]. Dostupné z http://www.cs.vsb.cz/markl/pn/index.html.

o    ČEŠKA, M., MAREK, V., NOVOSAD, P., VOJNAR, T.: Petriho sítěstudijní opora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. Dostupné z http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PES/public/Pomucky/PES_opora.pdf.

Šipka doleva:          Zpět