Kvantitativní metody organizace a řízení II

*    Výsledky v ZS 2012 / 2013 naleznete zde!!!

*    Přednášky k předmětu ve formátu pdf:

o   Zpracování náhodného výběru - popisná statistika.

o   Odhady parametrů základního souboru.

o   Testování statistických hypotéz.

*    Další materiály (především řešené či neřešené příklady):

o   Zpracování náhodného výběru.

o   Pearsonův test dobré shody.

*    Studijní literatura:

o    BRIŠ, R., LITSCHMANNOVÁ, M.: Statistika I pro kombinované studium [online]. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2004. Dostupné z http://homel.vsb.cz/~lit40/STA1/statistika.html?butt1=Statistika+I.

o    OTIPKA, P., ŠMAJSTRLA, V.: Pravděpodobnost a statistika [online]. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. Dostupné z http://homen.vsb.cz/~oti73/cdpast1/.

 

 

Šipka doleva:          Zpět