Dopravní inženýrství

*    Seznam povolených vzorců ke zkoušce z předmětu Dopravní inženýrství.

*    Přednášky k předmětu ve formátu pdf:

o   Pozemní komunikace, křižovatky pozemních komunikací.

o   Dopravní průzkumy.

o   Dopravní prognózování.

o   Metody návrhu signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku.

o   Okružní křižovatky a jejich kapacita.

o   Kapacita neřízených úrovňových křižovatek dle TP 188.

*    Materiály ke cvičením:

o   Zpracování dopravního průzkumu intenzit dle TP 189.

o   Cvičení k světelně řízeným křižovatkám.

o   Metoda saturovaného toku.

o   Metoda spotřeby času.

o   Kapacita okružní křižovatky dle TP 234.

o   Kapacita stykové křižovatky dle TP 188.

Šipka doleva:          Zpět