Aplikace počítačů v provozu 2

*    Přednášky k předmětu ve formátu pdf:

o   M-15 - Simulace technologických systémů a procesů - studijní opory vytvořené v rámci projektu Virtuální vzdělávání v dopravě, opory budou zveřejněny na tomto odkaze.

o   Nástroje pro řízení projektů.

*    Další materiály (především řešené či neřešené příklady):

*    Statistické tabulky najdete zde.

*    Studijní literatura:

o   SÁKAL, P., JERZ, V.: Operačná analýza v praxi manažéra. Trnava: SP SYNERGIA, 2003, 335 s. ISBN 80-968734-3-1.

o   ŠIROKÝ, J.: Aplikace počítačů při řízení provoz vozidel. VŠB-TU Ostrava, 2005.

o   KLUSOŇ, V. Kritická cesta a PERT v řídící praxi. Praha: SNTL, 1973, 250 s.

o   WALTER, J., VEJMOLA, S., FIALA, P. Aplikace metod síťové analýzy v řízení a plánování. Praha: SNTL, 1989, 288 s. ISBN 80-03-00101-3.

Šipka doleva:          Zpět