Aplikace počítačů v provozu

*    Zadání semestrálního projektu pro akademický rok 2019/2020 naleznete zde.

*    Seznam povolených vzorců ke zkoušce naleznete zde.

*    Okruhy otázek k ústní zkoušce naleznete zde.

*    Učební text k předmětu včetně výukových animací věnovaných práci v software Witness najdete zde.

*    Přednášky k předmětu ve formátu pdf:

o   Úvod do předmětu Aplikace počítačů v provozu.

o   Simulační software Witness.

o   Úvod do modelování a simulace systémů.

o   Algoritmizace diskrétních simulačních modelů.

o   Generování pseudonáhodných čísel při simulaci.

o   Úvod do metody Monte Carlo.

o   Odhady parametrů základního souboru.

o   Testování statistických hypotéz.

*    Další materiály (především řešené či neřešené příklady):

o   Monte Carlo.xls.

o   Odhady - příklady.

o   Testování - příklady.

o   Mezery.xls.

o   Obsluha1.xls.

o   Obsluha2.xls.

*    Statistické tabulky najdete zde.

*    Studijní literatura:

o   NOSKIEVIČ, P.: Simulace systémů. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1992. 217 s. ISBN 80-7078-112-2.

o   NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. Ostrava: Montanex a. s. Ostrava, 1999. 275 s. ISBN 80-7225-030-2.

o   SVÍTEK, M., BORKA, J.,VLČEK, M.: Modelování systémů a procesů. Praha: ČVUT v Praze, 2001. 135 s. ISBN 80-01-02361-3.

o   CINGEL V.: Modelovanie a simulácia na PC. Praha: Grada a.s., 1992. 190 s. ISBN 80-85424-69-X.

o   HUŠEK, R., LAUBER, J.: Simulační modely. Praha: SNTL / ALFA, 1987. 352 s.

o   BUSLENKO, N. P., ŠREJDER, J. A.: Stochastické početní metody – metody Monte Carlo. Praha: SNTL, 1965. 196 s.

o   FABIAN, F., KLUIBER, Z.: Metoda Monte Carlo a možnosti jejího uplatnění. Praha: PROSPEKTRUM spol. s.r.o., 1998. 152 s. ISBN 80-7175-058-1.

Šipka: doleva:          Zpět