Úvod > Obsah

Obsah stránek věnovaných předmětu Dg pro FAST

Stránky již nebudou průběžně aktualizovány a doplňovány...

Přednáška

Promítání a související pojmy
  > Nevlastní útvary, Promítání, Rovnoběžné promítání, Pravoúhlé promítání, Souřadnicová soustava
Osová afinita
  > Osová afinita mezi dvěma rovinami, Osová afinita v rovině
Mongeovo promítání
  > Zobrazení základních útvarů, Polohové úlohy, Metrické úlohy
Pravoúhlá axonometrie
  > Základní pojmy, Zobrazení bodu, Zobrazení přímky, Zobrazení roviny
Zobrazení kružnice
  > Afinní obraz kružnice, trojúhelníková a proužkové konstrukce elipsy, Sdružené průměry kružnice a elipsy, Rytzova konstrukce

Cvičení

Úvodní cvičení
  > Příčky mimoběžek, Hranol, Jehlan, Válec, Kužel, Kulová plocha
Kuželosečky
  > Kružnice, Elipsa, Hyperbola, Parabola
Mongeovo promítání - základní úlohy
  > Konstrukce přímky, Průsečnice dvou rovin, Vzdálenost bodu od roviny, Tečná rovina kulové plochy, Pravidelný šestiúhelník
Pravoúhlá axonometrie - základní úlohy
  > Pravidelný čtyřboký jehlan, Průnik úsečky s trojúhelníkem
Konstrukční úlohy v Mongeově promítání
  > Pravidelný osmistěn, Kulová plocha, Rotační kužel
Úlohy o tělesech
  > Řez čtyřstěnu, Řez rotační válcové plochy, Průnik přímky s hranolem
Šroubovice - konstrukce z daných podminek
Rotační plochy - tečná rovina v bodě anuloidu
Rotační kvadriky - tečná rovina v bodě rotačního paraboloidu
Zborcený rotační hyperboloid - tečná rovina v bodě plochy
Hyperbolický paraboloid - tečná rovina v bodě, vrchol a osa plochy
Šikmý kruhový konoid - tečná rovina v bodě, torzální přímky a kuspidální body
Schodová plocha - tečná rovina a normála v bodě

Písemky

Zápočtové práce

Domácí cvičení

Výsledky

Průběžně aktualizované výsledky ze cvičení (data jsou exportována z aplikace MS Excel)


Úvod > Obsah
Valid XHTML 1.0!Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100