P ř e d n á š k y   z   p ř e d m ě t u   T e c h n o l o g i e   o b r á b ě n í

   V této jsou přednášky z předmětu Technologie II a zkušební otázky z téhož předmětu (pro 2. ročník oboru strojírenská technologie).

PREZENTACE - ve formátu PPT (MS Front Page), tak jsou prezentovány na přednáškách, jsou uzamčeny pro změny, tedy pouze ke čtení.

 
Chtěl bych touto cestou poděkovat doc. Ing. Antonu HUMÁROVI, CSc. (Ústav strojírenské technologie, VUT Brno) za poskytnutí obrázků do přednášek.
 

!! POZOR !!              KE STAŽENÍ SKRIPTA z TECHNOLOGIE II - 1. díl              !! POZOR !!

!! POZOR !!              KE STAŽENÍ SKRIPTA z TECHNOLOGIE II - 2. díl              !! POZOR !!

!! POZOR !!              KE STAŽENÍ SKRIPTA - NÁVODY DO PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Z TECHNOLOGIE II            !! POZOR !!

!! POZOR !!              ZKUŠEBNÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ         !! POZOR !!

!! POZOR !!             ČÍSELNÍK PRACOVIŠŤ PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU         !! POZOR !!

ZADÁNÍ PROGRAMU č. 1
ZADÁNÍ PROGRAMU č. 2
ZADÁNÍ PROGRAMU č. 3
 

PŘEDNÁŠKA 1 -      PREZENTACE

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA, PLÁN PŘEDNÁŠEK, BODOVÉ HODNOCENÍ, DOPORUČENÁ LITERATURA

PŘEDNÁŠKA 2 -     PREZENTACE

OBECNÉ POJMY, ZÁKLADY METROLOGIE, CHYBY MĚŘENÍ, PARAMETRY DRSNOSTI A JEJICH MĚŘENÍ

PŘEDNÁŠKA 3 -     PREZENTACE 

TERMINOLOGIE, ROZDĚLENÍ METOD OBRÁBĚNÍ, POPIS ŘEZNÉHO NÁSTROJE, POHYBY PŘI OBRÁBĚNÍ, NÁSTROJOVÉ ÚHLY A ROVINY

PŘEDNÁŠKA 4 -    PREZENTACE 

TVORBA A TVAROVÁNÍ TŘÍSKY, TEPLO A TEPLOTA PŘI OBRÁBĚNÍ, TEPELNÁ BILANCE, ŘEZNÉ PROSTŘEDÍ

PŘEDNÁŠKA 5 -    PREZENTACE 

OPOTŘEBENÍ BŘITU NÁSTROJE, TRVANLIVOST A ŽIVOTNOST NÁSTROJE, TAYLORŮV VZTAH, ŘEZIVOST NÁSTROJE, OBROBITELNOST MATERIÁLU

PŘEDNÁŠKA 6 -    PREZENTACE 

NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY (NÁSTROJOVÉ OCELI, SLINUTÉ KARBIDY, ŘEZNÁ KERAMIKA, CERMETY, KUBICKÝ NITRID BORU, DIAMANT)

PŘEDNÁŠKA 7 -    PREZENTACE  

VÝROBNÍ POSTUP, VOLBA ZÁKLADEN, SLED OPERACÍ, TECHNOLOGIČNOST KONSTRUKCE, DRUHY A METODY MONTÁŽE

PŘEDNÁŠKA 8 -    PREZENTACE 

SOUSTRUŽENÍ, ZÁKLADNÍ POJMY, SÍLY PŘI SOUSTRUŽENÍ, NÁSTROJE NA SOUSTRUŽENÍ, ZNAČENÍ DRŽÁKŮ A VBD DLE ISO, SOUSTRUŽENÍ KUŽELŮ, SOUSTRUHY, UPÍNÁNÍ OBROBKŮ, UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ

PŘEDNÁŠKA 9 -    PREZENTACE  

FRÉZOVÁNÍ, DRUHY FRÉZOVÁNÍ, SOUSLEDNÉ A NESOUSLEDNÉ FRÉZOVÁNÍ, SÍLY PŘI FRÉZOVÁNÍ, NÁSTROJE PRO FRÉZOVÁNÍ, FRÉZOVACÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ FRÉZEK, DĚLICÍ PŘÍSTROJE, UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ, UPÍNÁNÍ OBROBKŮ

PŘEDNÁŠKA 10 -    PREZENTACE  

VRTÁNÍ, SÍLY PŘI VRTÁNÍ, NÁSTROJE NA VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ, ZAHLUBOVÁNÍ, STROJE NA VRTÁNÍ, VYVRTÁVÁNÍ

PŘEDNÁŠKA 11 -    PREZENTACE   

HOBLOVÁNÍ, OBRÁŽENÍ, PROTAHOVÁNÍ, PROTLAČOVÁNÍ, STROJE A NÁSTROJE NA TYTO OPERACE, DĚLENÍ MATERIÁLU

PŘEDNÁŠKA 12 -    PREZENTACE   

BROUŠENÍ, SÍLY PŘI BROUŠENÍ, DRUHY BROUŠENÍ, STROJE A NÁSTROJE NA BROUŠENÍ, DOKONČOVACÍ METODY OBRÁBĚNÍ - HONOVÁNÍ, LAPOVÁNÍ, SUPERFINIŠOVÁNÍ

PŘEDNÁŠKA 13 -    PREZENTACE  

VÝROBA ZÁVITŮ, VÝROBA OZUBENÍ - METODY, PRINCIPY

PŘEDNÁŠKA 14 -    PREZENTACE  

NEKONVENČNÍ METODY OBRÁBĚNÍ