Fakulta strojní, VŠB - Technická Univerzita Ostrava

346 - Katedra obrábění a montáže

doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D.